ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות פרהיסטוריות

ספרות פרהיסטוריות הן ספרות שבהן השתמשו בתקופה הקדומה ממש. אלו הן הספרות:

Mokshan numbers