ספרות מסביב להיסטוריה ולעולם/ספרות תאילנדיות

ספרות תאילנדיות הן ספרות שדומות מאוד לספרות חמר, רק 1 ו-9 שונים. אלה הן ספרות תאילנדיות:

תאילנדיות הודו-ערביות תאילנדיות
0 5
1 6
2 7
3 8
4 9