פיסקאות, קטעים, רשימות ושורות עריכה

מה שנדרש לכתוב איך זה נראה בויקי

== פיסקה חדשה ==
=== תת-פיסקה ===
==== תת תת-פיסקה ====

ניתן להתחיל את הפיסקאות בשורות כותרת:

פיסקה חדשה עריכה

תת-פיסקה עריכה

תת תת-פיסקה עריכה

לשורה חדשה אחת, באנגלית (New-Line) 
אין השפעה על התצוגה. 
סימני שורות חדשות ישמשו להפרדה 
בין משפטים בתוך מקטע.

אבל שורת רווח ריקה, כמו זו שלפני, 
מתחילה מקטע חדש.

לשורה חדשה אחת, באנגלית (New-Line) אין השפעה על התצוגה. סימני שורות חדשות ישמשו להפרדה בין משפטים בתוך מקטע.

אבל שורת רווח ריקה, כמו זו שלפני, מתחילה מקטע חדש.

ניתן לפצל ("לשבור")שורה ע"י שימוש ב-<br>
בלי להתחיל מקטע חדש.

ניתן לפצל (ל"שבור") שורה ע"י שימוש ב-

בלי להתחיל מקטע חדש.
: סימן נקודתיים בתחילת שורה גורם להסטה (הזחה)
של השורה או המקטע. הקשת שורה חדשה (NewLine)
בתוך "קטע מוגדר ע"י :", מתחילה פיסקה חדשה.

סימן נקודתיים בתחילת שורה גורם להסטה (הזחה)

של השורה או המקטע. הקשת שורה חדשה (NewLine) בתוך "קטע מוגדר ע"י :", מתחילה פיסקה חדשה.

 • הערה: בדרך כלל משתמשים בנקודתיים להצגת טקסט מוסט אבל גם בקינון שיחות בעמוד שיחה.
 אם שורה מתחילה ברווח
  היא תעוצב בדיוק
    כפי שהיא הוזנה;
  בפונט בעל רוחב קבוע;
    השורות אינן מתפתלות;


 שימושי במקרים הבאים:
 * הדבקה (paste) של טקסט שכבר עוצב
 * תיאורי אלגוריתמים.
 * קוד מקור של תוכנה (source code) 
 * אומנות ASCII או מבנים בכימיה
אם שורה מתחילה ברווח
  היא תעוצב בדיוק
   כפי שהיא הוזנה;
  בפונט בעל רוחב קבוע;
   השורות אינן מתפתלות;

 שימושי במקרים הבאים:
 * הדבקה (paste) של טקסט שכבר עוצב
 * תיאורי אלגוריתמים.
 * קוד מקור של תוכנה (source code) 
 * אומנות ASCII או מבנים בכימיה

אזהרה כשמתחילים ברווח, כל מה שנכתב ברצף - ייכנס לשורה אחת ובכך גורם לכל העמוד להיות רחב ולכן פחות קריא ונוח לשימוש. לעולם אין להתחיל שורות שגרתיות עם רווחים.

הצגת פסקה ותוכן בדף עריכה

הצגת פסקה מערך בדף אחר יבוצע על ידי הוספת התווית {{#lsth: שם הדף | שם הפסקה }}. למשל, {{#lsth: חשבון/פירוק לגורמים ראשוניים/תרגילים | פירוק לגורמים }} יציג את הפסקה בערך זה

פרקו לגורמים ראשוניים את המספרים הבאים:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
תשובות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •