עיבוד נתונים וניתוחם/עקומת התפלגות

עקומת התפלגות היא גרף בו מוצגים הערכים במקרה שלנו של מדגם.

סוגי עקומת התפלגות

עריכה

סימטרית

עריכה

לא סימטרית

עריכה

בעקומת התפלגות לא סימטרית השכיח נמצא באחד מקצוות העקומה. ככל שגדל המרחק בין הערכים המרכזיים הנטייה לאסימטריה גדלה.

עקומות אסימטריות חיוביות - מייצגות התפלגויות אשר רוב הערכים שבהן נמוכים עד בינוניים אך יש קבוצה קטנה של ערכים שגבוהים מאוד ביחס לשאר הערכים בהתפלגות. ממוצע > חציון > שכיח

עקומות אסימטריות שליליות - מייצגות התפלגויות שרוב הערכים שבהן בינוניים עד גבוהים אך יש קבוצה קטנה של ערכים שנמוכים מאוד ביחס לשאר הערכים בהתפלגות.

מדדים להתפלגות נורמלית

עריכה
  • σ - מדד לאסימטריה (Skewness) - עד כמה ההתפלגות סימטרית או לחילופין אסימטרית חיובית או שלילית. ככל שהskenwness מתקרבת לאפס התפלגות נורמלית
  • μ - מדד של גבנוניות (Kurtosis) - עד כמה הגרף שטוח או תלול יותר.