עיבוד נתונים וניתוחם

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


תוכן עניינים

עיבוד נתונים וניתוחם (לתלמידי בוגר) - 3111 - תשפ"א - ד"ר מיה בניש-וייסמן,גב אפרת כהן, גב יוליה מורוז, אוניברסיטה עברית

 1. מושגי יסוד (סטטיסטיקה ומדדים)
 2. מדדים
 3. אוכלוסיית המחקר
 4. השערות
 5. רמת מובהקות
 6. דרגות חופש
 7. גודל אפקט
 8. מבחן חי בריבוע (χ2) לאי תלות סטטיסטית
 9. מבחן חי בריבוע (χ2) לטיב התאמה
 10. מבחן T למדגם יחיד (one sample t-test)
 11. מבחן T למדגמים מזווגים (paired-sample t-tests)
 12. מבחן T למדגמים בלתי תלויים (Independent samples test)
 13. ניתוח שונות חד גורמי (Univariate One Way ANOVA או מבחן F)
 14. מתאם
 15. דיאגרמת פיזור
 16. מתאם ספירמן (Spearman’s r; rs)
 17. מבחן פירסון (Pearson’s r; r)
 18. מהימנות
 19. כללי דיווח נתונים מהSPSS
 20. מקורות מידע