שלום תלמידים!

בספר דיגיטלי זה יזומן לכם ללמוד ערבית ברמת כיתה ז'.

נלמד את אותיות השפה, סימני הניקוד והפיסוק השונים, אוצר מילים בסיסי ונכיר את התרבות הערבית.


נתחיל בלדעת, ראשית, כי הערבית והעברית - שפות "אחיות" הן, ושניהן - מקורן בשפה הפרוטושמית הקדומה ובארמית! שפות אחיות

נוספות הן האמהרית, האכדית, הבבלית ועוד.


עקרונות שפה בסיסיים:

1. בערבית כותבים מימין לשמאל - בדיוק כמו בעברית. מילים דומות רבות יש בין הערבית והעברית, כללי דקדוק הינם דומים מאוד ! כמעט ואין שונות בין השפות ולכן קל מאוד ללמוד ערבית לדוברי עברית...

2. בערבית, והפעם, שלא כמו בעברית, רוב אותיות השפה מתחברות אחת לשניה. 6 אותיות בלבד אינן מתחברות, ולכן כשמופיעות אותיות אלה מפסיקים את רצף הכתיבה.

3. בשפה הערבית 28 אותיות - 22 מתחברות ו-6 מפסיקות את רצף הכתיבה.

4. שוב - דמיון בין השפות - גם בערבית יש שתי מערכות סימנים - כתב דפוס וכתב יד ועליכם להכיר את שני הסוגים.


אותיות הא"ב הערבי:

أ - א

ب - בּ

ت - ת

ث - ת'/תֿ

ج - ג'

ح - ח

خ - ח'/חֿ/כֿ

د - ד

ذ - ד'/דֿ

ر - ר

ز - ז

س - ס

ش - ש

ص - צ

ض - צֿ

ط - ט

ظ - ט'/טֿ

ع - ע

غ - עֿ/גֿ/רֿ - שנהגית כמו ר

ف - פ רפויה

ق - ק

ك - כּ

ل - ל

م - מ

ن - נ

ه - ה

و - ו - שנהגית כמו w באנגלית

ي - י


זוהי טבלת האותיות, וניעזר בה במשך הלימוד. אל דאגה, אנחנו נלמד כל אות בנפרד ולאט, אך זהו מראה כללי של אותיות השפה.


נתחיל בלמידת מספרים - בעולם המערבי, וגם בישראל, כיום משתמשים בספרות בינלאומיות מכל העולם. ספרות אלו הומצאו על ידי מדען ומתמטיקאי פרסי בשם אלח'ורזמי - שעל שמו הומצאה המילה "אלגברה". הוא המציא אותן לפי מספר הזוויות שבכל מספר, ששווה למספר עצמו. בעולם הערבי משתמשים בספרות אחרות, שמקורן בהודו, אך לאחרונה חזרו הערבים להשתמש בספרות הערביות.

אלו הן הספרות ההודיות: ١ - 1 (ואחד) ٢ - 2 (תנין) ٣ - 3 (ת'לאת'ה) ٤ - 4 (ארבעה) ٥ - 5 (ח'מסה) ٦ - 6 (סתה) ٧ - 7 (סבעה) ٨ - 8 (ת'מאניה) ٩ - 9 (תסעה) ٠ - 0 (צפר) תרגיל: כתבו את מספר הטלפון שלכם בספרות בערבית, כתבו בערבית את התאריך היום, כתבו בערבית את תאריך יום הולדתכם, כתבו תרגילי חיבור וחיסור בערבית ופתרו אותם.

שורשים: בשתי השפות הבסיס המעצב של המילה הוא השורש. לרוב זהו מבנה של שלוש אותיות "מפתח" , שעל פיהן בנויה "משפחת מילים" מסוימת. דוגמאות: השורש פ.ת.ח. בעברית משמעותו פתיחה וגם בערבית - משמעות שורש זה זהה. לדוגמה: המילה מפתאח בערבית היא מפתח.

אותיות נתחיל בלימוד האותיות בשפה שעוצרות את רצף הכתיבה - א, ר, ז, ד, ו, ד'. או כפי שנוהגים לכנות אותן בראשי תיבות: ארז דוד'. הנה שיר נחמד ללימוד האותיות : שמו : חבורת ארז דוד' כל הזכויות שמורות למחבר/ת היו היו שש אותיות מטבען לא היו חברותיות הן החליטו "זה עול להתחבר מצד שמאל"

הראשונה ושמה אליף - ا קו גבוה שעל כולם משקיף

השניה שמה הוא רא - ر תמצאנה מתחת לשורה

אחריה באה זאי - ز אך השמרו נא ידידי קודם היא רגזה נורא על שנראתה כמו רא וכשהרגישה אבודה לה הוסיפו נקודה.

הרביעית שמה הוא דאל - د מי מכם אותה יגאל? כי משלא הסכימה להתחבר כלל וכלל היא הפכה יצור אומלל

בת זוגתה החמישית במספר גם לה ארע דבר מוזר כשכך גם לידה היא גילתה עוד נקודה ומאז ועד היום היא עונה לשם ד'אל ذ

שמה של השישית הוא ואו و אות יפה והחלטית מטרה אחת אימצה לאחד את הקבוצה ומאז נאמר תמיד חבורת "ארז דוד'"

משימה: למדו את כתיבת וקריאת שש האותיות: כתבו כל אות בשורה יפה, והנה חזרה על כללי כתיבתן: האות אליף - ا נכתבת במהלך כל השורה, מלמעלה ללמטה והיא הארוכה באותיות השפה האותיות רא וזאי - ر ز נכתבות מתחת לשורה. האות ואו و - העיגול הקטן שלמעלה נכתב מעל השורה ויורד מתחת לשורה האותיות דאל וד'אל - د ذ נכתבות בשורה, למטה ומהוות כחצי מאורך השורה.

הניקוד בערבית ארבעה סימני ניקוד - פתחה, דמה, כסרה וסוכון. נלמד אותם ונדגים אותם על האות דאל:

 • دَ - קו מעל האות - מקביל לפתח בעברית - פתחה.
 • دِ - קו מתחת לאות - מקביל לחיריק בעברית - כסרה.
 • دُ -אות ואו (و) מעל האות - מקביל לשורוק בעברית - דמה.
 • دْ - עיגול מעל האות - מקביל לשווא נח בעברית - סוכון.

נסו לכתוב את המילים הבאות:

 • דאר (בית)
 • ודאד (שם פרטי של בת ערביה)
 • דרוז (דרוזים)
 • או (או)
 • אראד (רצה)
 • זאר (ביקר)
 • ארז (ארזים).