ערבית/מדוברת/אלף-בית/תרגילים


מהי האות המקבילה ל"ח" בערבית?
מהי האות המקבילה ל"שׁ" בערבית?
מהי האות המקבילה ל"ה" בערבית?
מהי האות המקבילה ל"כ" (רפה) בערבית?
כיצד נראית בצורתה הסופית המתחברת?
כיצד נראית בצורתה התחילית?
כיצד נראית בצורתה האמצעית?
כיצד נקראת האות


זָאי
כיצד נקראת האות


קָאףאיך נראות האותיות "ל" ו"א" ביחד בצורה הבלתי מתחברת?

מהו התעתיק הערבי ל: "מטבח"?
מהו התעתיק הערבי ל: "בּורדו"?
אילו הן "האותיות הסנוביות"?