ערבית/מדוברת/הגופים

אני - أَنَا


אתה - إِنْتِ


את - إِنْتِي


הוא - هُوِّ


היא - هِيِّ


אנחנו - إِحْنَا


אתם, אתן - إِنْتُمْ، إِنْتُو


הם, הן - هُمْ


- הגופים -