ערבית/מדוברת/סימנים וניקוד

סימנים וניקוד

עריכה

הניקוד (התנועות)

עריכה

הניקוד והסימנים בערבית מדוברת דומים לאלו של ערבית ספרותית, אך הגייתם גמישה יותר וכוללת תנועות שאינן נהגות בערבית ספרותית. עם זאת, לא קיימים סימני ניקוד נוספים לערבית המדוברת, מעבר לאלו הקיימים בערבית הספרותית. כלומר, בערבית המדוברת ישנם סימני ניקוד הנהגים באופן שונה מעט במלים שונות. זאת ועוד, ישנן תנועות שנהוג לקרוא ולהגות אותם בשפה המדוברת באופן גמיש. שני אנשים, ואפילו הם מאותה משפחה ואף גדלו יחד, עשויים להגות תנועה במלה מסוימת באופן שונה כעניין שבשגרה.

בערבית מדוברת משתמשים בכל הכללים של סימנים וניקוד בערבית ספרותית אך הגיית תנועות הכַּסְרָה, הסֻכֻּון והצַ'מָּה (קרי דַמָּה) עשויות להיות שונה לעתים.

מקובל להשתמש בכַּסְרָה הפוכה לציון תנועת E המקבילה לסגול בעברית, ובצַ'מָּה הפוכה לסימון תנועת O המקבילה לחולם בעברית.