ערבית/ספרותית/מספרים וצבעים

מספרים - أَرْقَام ( האזינו)

עריכה
המספר ושמו בעברית שמו בערבית ותעתיקו בעברית המספר בדפוס וכתב יד
0 אפס סיפר ٠
1 אחת וואחד ١
2 שתיים אית'נאן ٢
3 שלוש ת'אלאת'ה ٣
4 ארבע أَرْبَعَة אַרְבַּעָה ٤
5 חמש חמסה ٥
6 שש סיתה ٦
7 שבע סבעה ٧
8 שמונה ת'מאניה ٨
9 תשע תיסעה ٩
10 עשר עשרה ١٠
11 אחת עשרה ١١
12 שתים עשרה إِثْنَا عَشَرَ אִתְֿנַא עַשַׁרַ ١٢
13 שלוש עשרה ثَلَاثَةَ عَشَرَ תַֿלַאתַֿתַ עַשַׁרַ ١٣
14 ארבע עשרה أَرْبَعَةَ عَشَرَ אַרְבַּעַתַ עַשַׁרַ ١٤
15 חמש עשרה خَمْسَةَ عَشَرَ כַֿמְסַתַ עַשַׁרַ ١٥
16 שש עשרה سِتَّةَ عَشَرَ סִתַّתַ עַשַׁרַ ١٦
17 שבע עשרה سَبْعَةَ عَشَرَ סַבְּעַתַ עַשַׁרַ ١٧
18 שמונה עשרה ثَمَانِيَةَ عَشَرَ תַֿמַאנִיַתַ עַשַׁרַ ١٨
19 תשע עשרה تِسْعَةَ عَشَرَ תִסְעַתַ עַשַׁרַ ١٩
20 עשרים عِشْرُونَ עִשְׁרוּנַ ٢٠
21 עשרים ואחת وَاحِد وَعِشْرُونَ וַאחִד וַעִשְׁרוּנַ ٢١
30 שלושים ثَلَاثُونَ תַֿלַאתֿוּנַ ٣٠
40 ארבעים أَرْبَعُونَ אַרְבַּעוּנַ ٤٠
50 חמישים خَمْسُونَ כַֿמְסוּנַ ٥٠
60 ששים سِتُّونَ סִתّוּנַ ٦٠
70 שבעים سَبْعُونَ סַבְּעוּנַ ٧٠
80 שמונים ثَمَانُونَ תַֿמַאנוּנַ ٨٠
90 תשעים تِسْعُونَ תִסְעוּנַ ٩٠
100 מאה مِئَة מִאַה ١٠٠
200 מאתים مَئَتَان מִאַתַאן ٢٠٠
300 שלוש מאות ثَلَاثُمِئَة תַֿלַאתֻֿמִאַה ٣٠٠
400 ארבע מאות أَرْبَعُمِئَة אַרְבַּעֻמִאַה ٤٠٠
500 חמש מאות خَمْسُمِئَة כַֿמְסֻמִאַה ٥٠٠
600 שש מאות سِتُّمِئَة סִתֻّמִאַה ٦٠٠
700 שבע מאות سَبْعُمِئَة סַבְּעֻמִאַה ٧٠٠
800 שמונה מאות ثَمَانُمِئَة תַֿמַאנֻמִאַה ٨٠٠
900 תשע מאות تِسْعُمِئَة תִסְעֻמִאַה ٩٠٠
1,000 אלף أَلْف אַלְף ١,٠٠٠
2,000 אלפיים أَلْفَان אַלְפַאן ٢,٠٠٠
3,000 שלושת אלפים ثَلَاثَة آلَاف תַֿלַאתַֿת אַאלַאף ٣,٠٠٠
10,000 עשרת אלפים عَشَرَة آلَاف עַשַׁרַת אַאלַאף ١٠,٠٠٠
100,000 מאה אלף مِئَة آلَاف מִאַת אַאלַאף ١٠٠,٠٠٠
1,000,000 מיליון مَلْيُون מַלְיוּן ١,٠٠٠,٠٠٠
1,000,000,000 מיליארד مِلْيَار מִלְיַאר ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  • הערה- המספרים מתייחסים למספר סודר לזכר!
  • ניקוד סופי של שם-העצם (יילמד בהמשך):

במספרים "אחת" ו"שניים" (על-אף שלא צריך לציין אותם, אך כשהם באים בהדגשה) הם מנוקדים בהתאם לשם-העצם, והם מתפקדים כתארים.

המספרים 3-10 יבואו לפני שם-העצם, ושם-העצם שאחריהם יבוא ברבים מנוקד ביחסת הג'ר. המספרים 11-99 יבואו לפני שם-העצם, ושם-העצם שאחריהם יבוא ביחיד מנוקד ביחסת הנצב. המספרים מ-100 ומעלה ישפיעו על שם-העצם כמו המס' 3-10. (את המספרים עצמם יש לנקד לפי התפקיד התחבירי של שם-העצם שהיה אמור להיות מנוקד כך. הערה: מספרי העשרות הם למעשה הרכבה של המספר ביחיד+סיומת ריבוי שלם זכר (יילמד בהמשך), זאת-אומרת שהם באים עם סיומת ون אם שם-העצם שלהם היה צריך להיות מנוקד ביחסת הרפע, ועם סיומת ين אם שמות העצם שלהם היו צריכים להיות מנוקדים ביחסת הנצב או הג'ר.

(בינתיים אל תיכנסו להיסטריה אם אתם לא מבינים, תגיעו לסעיפים "ניקוד סופי" ו"ריבוי" ותבינו.)

צבעים - أَلْأَلْوَان( האזינו)

עריכה
צבע עברית ערבית ( )
שחור أَسْوَد
כחול أَزْرَق
תכלת أَزْرَق فَاتِح
חום بُنِي
ירוק أَخْضَر
אפור رَمَادِيّ
כתום بُرْتُقَالِيّ
ורוד وَرْدِي
סגול بِنْفَسِجِيّ
ארגמן أُرْجُوَانِي
לבן أَبْيَض
צהוב أَصْفَر
אדום أَحْمَر


- מספרים וצבעים -