פיזיקה תיכונית/מבוא לפיזיקה/וקטורים/תרגילים

שאלות עריכה

  • 1. יש לנו את שתי הווקטורים a ו-b איזה מה מהווקטורים הבאים הוא הווקטור השקול שלהם?

 

  • 2. פתרו את התרגיל הבא:

 

  • 3. הווקטור w שווה 10, הזווית α (אלפא) שווה 35°, מה גודל רכיב הX וה-Y?

 

  • 4. מהו הווקטור השקול של הווקטורים הבאים? כאשר גודל הווקטורים: a=6; b=10; c=5; d=8 וגודל הזוויות: α=30°; γ=30°; θ=45°; β=25°.

 

תשובות עריכה

  • 1. 3
  • 2. 3
  • 3.   
  • 4. גודל הווקטור השקול 10.08, הזווית בין הווקטור לציר הX ‏ 85.02

תשובות מלאות עריכה