פיזיקה תיכונית/מכניקה/מודל הגז האידאלי

הפרק הקודם:
תנועה הרמונית
מודל הגז האידאלי הפרק הבא:
חשמל ומגנטיות