פיזיקה תיכונית/נספחים/רשימת נוסחאות

ההסבר לכל האותיות כאן מופיעה ברשימת סימונים ויחידות

כללי עריכה

גאומטריה עריכה

גרפים עריכה

מכאניקה עריכה

קינמטיקה עריכה

תנועה קווית עריכה

באופן כללי:

 •  
 •  

תנועה במהירות קבועה עריכה

 

תנועה בתאוצה קבועה עריכה

 •  
 •  

תנועה מעגלית עריכה

 •  

דינמיקה עריכה

החוק השני של ניוטון עבור מסה קבועה עריכה

 •  

כבידה עריכה

החוק השלישי של קפלר עריכה

 •  
 •  

כבידה ניוטונית עריכה

 •  

אנרגיה ועבודה עריכה

אנרגיה עריכה

אנרגיה קינטית עריכה

 •  

אנרגיה פוטנציאלית-כובדית עריכה

 •  

אנרגיית קפיץ עריכה

 •  

אנרגיה מכאנית עריכה

 •  

חוק שימור אנרגיה עריכה

 •   (כשאין כוחות לא משמרים)

עבודה עריכה

מתקף ותנע עריכה

תנע קווי עריכה

 •  

חוק שימור תנע קוי עריכה

 •  

מתקף עריכה

 •  

תנע זויתי עריכה

 •  

חשמל ומגנטיות עריכה

קרינה וחומר עריכה