פיזיקה תיכונית/נספחים/רשימת נוסחאות

ההסבר לכל האותיות כאן מופיעה ברשימת סימונים ויחידות

כלליעריכה

גאומטריהעריכה

גרפיםעריכה

מכאניקהעריכה

קינמטיקהעריכה

תנועה קוויתעריכה

באופן כללי:

 •  
 •  

תנועה במהירות קבועהעריכה

 

תנועה בתאוצה קבועהעריכה

 •  
 •  

תנועה מעגליתעריכה

 •  

דינמיקהעריכה

החוק השני של ניוטון עבור מסה קבועהעריכה

 •  

כבידהעריכה

החוק השלישי של קפלרעריכה

 •  
 •  

כבידה ניוטוניתעריכה

 •  

אנרגיה ועבודהעריכה

אנרגיהעריכה

אנרגיה קינטיתעריכה

 •  

אנרגיה פוטנציאלית-כובדיתעריכה

 •  

אנרגיית קפיץעריכה

 •  

אנרגיה מכאניתעריכה

 •  

חוק שימור אנרגיהעריכה

 •   (כשאין כוחות לא משמרים)

עבודהעריכה

מתקף ותנעעריכה

תנע קוויעריכה

 •  

חוק שימור תנע קויעריכה

 •  

מתקףעריכה

 •  

תנע זויתיעריכה

 •  

חשמל ומגנטיותעריכה

קרינה וחומרעריכה