פייתון/פייתון גרסה 2/מחרוזותמחרוזת היא רצף של תווים, המשמשת בדרך כלל לביטוי מילים או משפטים.

הגדרת מחרוזת עריכה

בפייתון יש ארבע צורות להגדרת מחרוזת:

'<content>'
"<content>"
"""<content>"""
'''<content>'''

כאשר content הוא רצף התווים של המחרוזת. במילים אחרות, בפייתון, מחרוזת היא רצף תווים המופיע בין התווים ' ', בין התווים " ", או בין התווים """ """.

להלן מספר דוגמאות בעבודה אינטראקטיבית:

>>> 'This is a single quotes string'
'This is a single quotes string'
>>> "This is a double quotes string"
'This is a double quotes string'
>>> """This, too, is a string"""
'This, too, is a string'

כאשר מרכאות משולשות מאפשרות לפרוס טקסט על גבי מספר שורות:

>>> str="""Hello
... World"""
>>> str
'Hello\nWorld'

רצף תווים סתם (ללא המרכאות) - אינו מחרוזת:

>>> This is not a string
 File "<stdin>", line 1
  This is not a string
            ^
SyntaxError: invalid syntax

מציאת אורך מחרוזת עריכה

למציאת אורך של מחרוזת יש לרשום:

len(s)

כאשר s היא מחרוזת.

לדוגמה:

>>> len('Hello, world!')
13

שרשור מחרוזות עריכה

כדי לשרשר שתי מחרוזות, יש לרשום:

<str_0> + <str_1>

כאשר str_0 וstr_1 הן מחרוזות.

לדוגמה:

>>> 'Hello, ' + 'world!'
'Hello, world!'
 

שימו לב:

במקרה שרוצים לשלב משתנים במחרוזות אין להשתמש בשיטה זו, אלא להשתמש בפונקציה format (הסבר מפורט יבוא בהמשך הפרק).

השימוש בפונקציה join עריכה

הפונקציה join מכניסה מחרוזת נתונה בין כל תו של מחרוזת אחרת:

>>> ','.join('comma-seperated-text')
'c,o,m,m,a,-,s,e,p,e,r,a,t,e,d,-,t,e,x,t'
>>> ' '.join('comma-seperated-text')
'c o m m a - s e p e r a t e d - t e x t'
>>> '**'.join('comma-seperated-text')
'c**o**m**m**a**-**s**e**p**e**r**a**t**e**d**-**t**e**x**t'

לחילופין, אם הפונקציה join מקבלת מערך של מחרוזות, מתקבל שרשור עם תו מפריד:

>>> ','.join(['comma','seperated','text'])
'comma,seperated,text'

פיצול מחרוזות עריכה

הפונקציה split מפצלת בברירת המחדל לפי רווחים, או לפי delimiter (תו מפריד) אחר המועבר אליה:

>>> 'Hello World'.split()
['Hello', 'World']
>>> 'Hello-World'.split('-')
['Hello', 'World']
>>> 'Hello World'.split('o')
['Hell', ' W', 'rld']

הדפסת מחרוזת עריכה

קל מאוד להדפיס מחרוזות, ואף ראינו זאת בשלום עולם!. רושמים:

print <str>

כאשר str היא מחרוזת.

לדוגמה (כפי שכבר ראינו):

>>> print 'Hello, world!'
Hello, world!


תקציר הממשק עריכה

פונקציות פנימיות עריכה

 • str.upper() - הופך את כל האותיות לאותיות גדולות (Uppercase).
 • str.lower() - הופך את כל האותיות לאותיות קטנות (Lowercase).
 • str.join - שרשור מחרוזות.
 • str.split('delimiter') - פיצול מחרוזות.
 • str.startswith('something') - פונקציה בוליאנית המחזירה 'True' אם המחרוזת str מתחילה ב-'something'.
 • str.endswith('something') - פונקציה בוליאנית המחזירה 'True' אם המחרוזת str מסתיימת ב-'something'.

פונקציות חיצוניות עריכה

 • len(str) - אורך המחרוזת.
 • cmp(str1,str2) - השוואה בין מחרוזות. מחזיר 0 אם המחרוזות זהות, 1 אם ערך קידוד התוים במחרוזת הראשונה גדול מזו של השניה, או -1 אם ערך קידוד התוים במחרוזת השניה גדול מאשר בראשונה.
 • פונקציית CMP לא קיימת בגרסת 3.

צירוף מחרוזת ומשתנים עריכה

על מנת לצרף בצורה יעילה משתנים בתוך מחרוזת, יש להוסיף במקום המשתנה את המספר הקודם למספר המשתנה (לדוגמה: עבור המשתנה הראשון נכתוב 0 - מאחר שהספירה בתכנות מתחילה מ־0 ולא מ־1) בתוך סוגריים מסולסלים ולאחר מכן להוסיף למחרוזת את הפונקציה format ולספק כערכים את המשתנים שאנו רוצים להכניס, למשל:

w = "world"
print "Hello {0}!".format(w)

תדפיס "Hello world".

- מחרוזות -