פייתון/פייתון גרסה 2/שלום עולם!

נהוג לפתוח תיאור של שפת תכנות באמצעות הצגת תכנית פשוטה המדפיסה "שלום עולם!" למסך. בכך ניתן לראות את המבנה הבסיסי של שפת התכנות ואת הדרך שבה היא מבצעת הדפסות למסך. לא נחרוג ממנהג זה כאן.

שתי צורות העבודה בפייתון עריכה

בפייתון קיימות שתי צורות עבודה:

  1. אפשר לעבוד אינטראקטיבית במעטפת פקודה. לאחר הקלדת כל פקודה, מקבלים ישירות את תוצאת המתרגם. עליה נעבוד ונתרגל מאחר שאנחנו מנסים פקודות חדשות לנו.
  2. אפשר לשמור רצפי פקודות בקובץ אצווה, ולהריץ את המתרגם על הקובץ. צורת עבודה זו דומה יותר (אם כי לא זהה) למקובל בשפות מהודרות כשפת C.

לתשומת לבך: נתן לעבוד בעורך הטקסט ולשמור את הקובץ בסיומת py או pyw אבל צריך מריץ פייתון כמו בjava.

עבודה אינטראקטיבית עריכה

פתיחת IDLE עריכה

פתחו את IDLE (הממשק הגרפי של פייתון Python GUI). אם אינכם מוצאים אותו:

  1. פתחו טרמינל (חלון פקודות):
    • בלינוקס, הקש Alt+F2 והקלד konsole אם הינך בסביבת KDE, או gnome-terminal אם הינך בסביבת GNOME.
    • בחלונות, הקש Win+R והקלד cmd.
  2. במערכת חלונות, מצא היכן מותקנת פייתון במחשב שלך. לרוב, אם הנך משתמש בPython 2.7, תותקן התוכנה בC:\pyton27. הקלד set path=%path%;C:\python27 (או שם הספרייה במערכת שלך), והקש Enter.
  3. הקלד python, והקש Enter.

מסך המתרגם עריכה

כשהמתרגם עולה במצב אינטראקטיבי, הוא מדפיס ראשית הודעת ברכה המשתנה ממערכת אחת לשנייה.

Python 2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

הסימן <<< נקרא prompt, והוא מסמן שהמתרגם ממתין לפקודה, דהינו שאנחנו במצב אינטרקטיבי.


 

עכשיו תורכם:

נסו להקליד 1+1 ופייתון יחזיר את התשובה 2 .

Hello, world עריכה

נקליד כעת את השורה הבאה, המסמנת שברצוננו להדפיס את 'Hello, world!':

>>> print 'Hello, world!'

כאשר נקיש Enter, המתרגם יבצע את הפקודה, וידפיס את התוצאה המבוקשת.

>>> print 'Hello, world!'
Hello, world!
>>>

לאחר ההדפסה, המתרגם ממתין לפקודה הבאה.

שימו לב: אם ברשותכם גרסה 3 ומעלה של פייתון יהיה עליכם לכם לכתוב:

>>> print('Hello, world!')

קובץ אצווה עריכה

ניתן לכתוב קובץ אצווה (סקריפט) על ידי עורך טקסט, ולהפעילו ללא כניסה ישירה לפייתון עצמה.

פתח עורך טקסטים, ורשום בו

#!/usr/bin/env python
print 'Hello, world!'

שמור את הקובץ בשם hello.py כקובץ טקסט (ללא סימני עריכה) בתיקיה בה יש לך הרשאות מתאימות. פתח חלון טרמינל, ונווט לתיקיה בה שמרת את הקובץ. הקלד python hello.py או hello.py . והקש Enter.

המתרגם יזהה את פקודת ההדפסה, ובטרמינל תראה Hello, world!

לחילופין ניתן לתת לקובץ הרשאות ריצה (בלינוקס) על ידי כתיבה חד-פעמית של: chmod +x hello.py ואז להריץ על ידי כתיבת: ./hello.py


- שלום עולם!
תרגילים
-