פייתון/פייתון גרסה 3/מודל

ניתן לייבא מודלים, פונקציות מקודדות אותם המתכנת אינו בהכרח מבין עד הסוף אך הוא יודע להשתמש בהם בכדי ליצר או לגרום לפעולה. מבחינה מסוימת המודלים דומים לקופסה שחורה, מנעול של דלת. האדם אינו יודע מה יש בתוך המנעול אך הוא מבין כי ברגע שהוא מכניס את המפתח המעשה מוביל לרצפים של פעולות.

יבוא מודל

עריכה
Import <model name>
	Statements 
<model name>.done()

קריאה למודל

עריכה

בכדי לקרוא להפעלת המודל נרשום model_name()

דוגמה

עריכה

אחד המודלים אותם ניתן לייבא הוא turtle. באמצעות רצף קידוד זה אנו יכולים לצייר ציורים.

turtle מבין מספר פקודות אותן מגדיר המשתמש:

 1. turtle.forward(num) – העכבר נע קדימה ב- מספרים
 2. turtle.left(deg) - העכבר נע שמאל ב- מעלות
 3. turtle.right(deg)- העכבר נע ימינה ב- מעלות
 4. turtle.up() - העכבר עולה מעלה
 5. turtle.down() - העכבר יורד למטה

דוגמה

עריכה
import turtle  
  turtle.forward(10)
  turtle.right(35)
  turtle.forward(220)
  turtle.right(105)
  turtle.down()
  return

turtle()

הגדרת פונקציה

עריכה

בדרך כלל כאשר נשתמש ב-turtle נעזר רבות בהגדרת פונקציה בכדי שתייצר שוב ושוב את אותה צורה אותה נגדיר. חשוב לזכור כי הגדרת הפונקציה תתבצע לאחר קריאה למודל.

import turtle 

def draw():
  turtle.forward(10)
  turtle.right(35)
  turtle.forward(220)
  turtle.right(105)
  return

draw()

ראה גם

עריכה