פייתון/פייתון גרסה 3/רשימת מודלים

מודל

עריכה

מודול הוא קובץ המכיל פונקציות וערכים קבועים שפותרות בעיות בתחום מסוים. בכדי להשתמש במודול יש לזמן ראשית את המודל :

import <Module\pythpn.file>

ולאחר מכן להשתמש ברשימת הפונקציות הקיימים בה. למשל נזמן את מודל ה-math ונשתמש בפונקצית math.sqrt() המחשבת שורשים של ערכים:

import math
print(math.sqrt(4))

2.0

שמו לב: אם לא נזמן את המודול נקבל הודעת שגיאה "not defined":

Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Cotton3/Desktop/טיוטא.py", line 2, in <module>
    print(math.sqrt(4))
NameError: name 'math' is not defined

import as ניתן לשנות את שם המודל ולבקש לפתוח אותו "as"

import math as m

print(m.sqrt(4))

from file import

עריכה

ניתן לזמן ממודול או מקובץ מקודד פונקציה אחת על ידי:

from math import sqrt
print(sqrt(4))
>>>0.2

נשם לב שבמקרה זה אין צורך לרשום את שם המודול.

ניתן לזמן את כלל הפונקציות מהמודול על ידי הוספת כוכבית:

from math import *
print(sqrt(4))
>>>0.2

דוגמה

עריכה

נפתח שני חלונות האצווה בפייתון.

בחלון הראשון נרשום את הפונקציה:

def hello():
    print('hello')

חלון זה מריץ פונקציה אשר מריצה את המילה שלום. בקובץ זה הפונקציה אינה מורצת.

נשמור את הקובץ תחת השם print_hello.

נפתח את החלון השני ונשמור אותו תחת השם my_file באותה תיקיה עם הקובץ שלנו.

import print_hello
print_hello.hello()

נשם לב שמהרגע בו קראנו לפונקציה היא מורצת בחלון השני.

שמו לב. בקובץ המיובא יכולים להיות יותר מפונקציה אחת. נוסיף לקובץ הראשון את הפונקציה שמדפיסה את המילה עולם:

def world():
    print('world')

נשמור את החלון ונפתח שוב את החלון השני (my_file). נריץ את הקובץ ונראה כי הפונקציה "world" אינה מורצת מאחר ולא קראנו לה.

רשימת מודלים

עריכה
מודל מה מבצע
turtle צייר
math קריאה לביצוע פעולות מתמטיות כמו חישוב פונקציות טריגונומטריות ועוד
random מודל המכיל פונקציות המחוללות מספרים רנדומליים
Hashable מודל אפשר יודע למצוא את מספר האחסון של מחרוזת בפיתון. מילון בפיתון באופן תמידי משתמש במודל זה על מנת להוציא את שם המפתח או הערך מהמילון.
string * ascii_letters
datetime תאריכים ומועדים
copy יצירת העתקים
numpy אלמנטים מאלגברה לינארית: מטריצות וכו
sys קבלת ארגומנטים
os
itertools כלים עבור iter
time
functools עבור פונקציות
queue יצרת תורים שונים
docx (python-docx) עריכה ויצירה של קבצי וורוד

הבדל בין bulit in למודל

עריכה

לעיתים ניתן לזמן חלק מהפונקציות שהן bulit in גם באמצעות מודלים.

למשל פונקצית pow() ניתן לזמן גם באמצעות מודל math.

הפונקציה מחשבת חזקות של מספרים. כאשר אנו משתמשים בה דרך המודל נקבל מספרים עשרוניים להבדיל משימוש בה כפונקצית bulit in המחזיר מספר שלם.

ניתן לראות דוגמה במודל math


ראה גם

עריכה
  • פונקצית help