פייתון/פייתון גרסה 3/סיבוכיות/סיבוכיות זמן/זמן גישה

אלגורתים על מערכיםעריכה

מערך (Array) הוא אוסף פריטים שניתן לגשת אליהם בצורה ישירה באמצעות אינדקס.

פעולות שאורכן   (רשימה מלאה ראה טבלה)

 1. append - יש דוגמה
 2. שימוש באינדקס - רשימה - להשלים
 3. שימוש באינדקס - מילון - להשלים
 4. חיפוש במילון (להבדיל מרשימה שם זה on)- להשלים

דוגמה 1עריכה

זמן ריצה של append:

def fun(n):
  lst = []
  for i in range(n):
    lst.append(i)

  for i in range(n\\2):
    lst.append(i)