פייתון/פייתון גרסה 3/סיבוכיות/סיבוכיות זמן

תוכן עניינים


סיבוכיות זמן

סיבוכיות זמן ריצה של אלגוריתם הוא סדר הגודל של מספר הפעולות הנחוצות לביצוע האלגוריתם כפונקציה של גודל הקלט.

במדעי המחשב, גודל הקלט בדר"כ מסומן באמצעות .

  1. זמן גישה ( access time סימון: )
  2. סיבוכיות לינארית (Time complexity סימון: )
  3. סיבוכיות ריבועית (quadratic time סימון:)
  4. סיבוכיות לוגריתמית (logarithmic time סימון:)
  5. סיבוכיות אקספוננציאלית (exponential time סימון:)
  6. טבלת סיבוכיות [1]