פייתון/פייתון גרסה 3/סיבוכיות/סיבוכיות זמן/סיבוכיות לינארית

פעלות עם סיבוכיות לינארית עריכה

 1. פעולות אריתמטיות  
 2. פעולות השוואה  
 3. הצהרה משתנה
 4. פקודת השמה
 5. שימוש במתודה או בפונקציה (ראה דוגמה 5)

דוגמא 1 עריכה

נתבונן על הדוגמה הבאה:

def findmax(lst):

  curr_max = lst[0]

  for i in lst:
    if i > curr_max:
      curr_max = i

  return curr_max
 1. זמן הרצת ה-  - מאחר שאנו עוברים על כל איבר ברשימה אשר אורכה מסומנת ב-  ומשווים איבר, איבר ברשימה לאיבר אחר, זמן ההרצה הינו  
 2. התנאי המותנה הוא   - קבועה שחשיבותו אינו נכלל בזמן הסיבוכיות.

דוגמא 2 עריכה

בדוגמה הבאה אנו מחפשים את המספר הקטן ביותר.

def find_smallest(lst):

  curr_smallest = lst[0]

  for i in range(curr_smallest+1, len(lst)):
    if lst[i] < curr_smallest:
      curr_smallest = i

  return curr_smallest

דוגמא 3 עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.


דוגמה עם while

דוגמה 4 עריכה

חיפוש במערך הוא  .


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.דוגמה 5 עריכה

הוספה לרשימה באמצעות פונקצית Insert:

במקרה הרע ביותר נכניס איבר למיקום האחרון ולכן זמן הריצה הוא  


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.