פייתון/פייתון גרסה 3/רשימת מודלים/sys

בפרק זה נלמד לייבא ארגומנטים משורת הפקודה, בין אם דרך הטרמינל של פייתון או ישרות דרך ה-cmd.

בפייתון קבלת ארגומנטים מסוג זה מתבצע על ידי שימוש במודל sys.

מודול sys

עריכה
פקודה תפקיד דוגמה
הצגת ארגומנט הדפסה רשימת ארגמונטים כאשר הראשון הוא שם התכנית
import sys
print(sys.argv)
>>>
טקסט התא טקסט התא טקסט התא
טקסט התא טקסט התא טקסט התא