צרפתית/אלף-בית

אותיות האלף-בית

עריכה
אות שם האות
היגוי איות צרפתי איות עברי דוגמה
Aa /ɑ/ a א פתח במילה גַּם
Bb /be/ בֶּה "ב" דגושה (בּ) במילה בָּדוּי
Cc /se/ סֶה שני צלילים:
 1. כְּ – לפני האותיות a o u או לפני עיצור
 2. סְ – לפני האותיות e i y

כדי שהאות c תבוטא סְ לפני האותיות a o u - מוסיפים תחתיה סימן קטן הנראה כמו נחש: Çç

Dd /de/ דֶה ד
Ee /e/ e אְ בין אַה ל-אֶה
Ff /ef/ effe אֶף "פ" רפה (פֿ) במילה כַּפְתּוֹר
Gg /ʒe/ זֶ'ה שני צלילים:
 1. ג – לפני האותיות a o u או לפני עיצור
 2. ז' – לפני האותיות e i y. כבמלה ז'אנר

הצירוף gn מבוטא נְיְ, (כמו האות הספרדית ñ). כבמלה מְעַנְיֵן

Hh /aʃ/ hache אַש יכולה להישמע כ"ה" (נדיר) או לא נהגית. בתלות בדרך-כלל במילה ומקורה. ההבדל: ה"א (h aspiré)
כבמילה héros (גיבור). לא נהגית (h non aspiré) כבמילה héroïne (גיבורה)
Ii /i/ i אִי כמו חיריק מלא (ִי) במילה אִי
Jj /ʒi/ ji זִ'י "ז גרושה" (ז') במילה ז'בוטינסקי
Kk /ka/ ka קֶה "כ" דגושה (כּ)
Ll /ɛl/ elle אֶל ל
Mm /ɛm/ emme אֶם מ
Nn /ɛn/ enne אֶן נ
Oo /o/ o אוֹ חולם במילה שׁוֹד
Pp /pe/ פֶּה פ דגושה (פּ) במילה פְּרָט
Qq /ky/ cu קו "כ" דגושה (כּ)
Rr /ɛʁ/ erre אֶר ר גרונית (באנגלית לעתים נכתבת כ-gh), הגייתה המקורית של "ג רפה" (גֿ) (ליודעי הערבית/פרסית - غ)
Ss /ɛs/ esse אֶס ס
Tt /te/ טֵה ט
Uu /y/ u אוּ שורוק, או חיריק בעיגול שפתיים - כמו Ü בטורקית וגרמנית
Vv /ve/ וֶה "ב" רפה (בֿ) במילה מֵבִין
Ww /dublɛ ve/ double vé דוּבְּלְוֶה כמו באנגלית (או כמו בעברית במילה וַואלַה). נדירה במילים צרפתיות (מופיעה בעיקר במילים שאולות)
Xx /iks/ ixe אִקְס כמו באנגלית (או בעברית צירוף 'כְּסְ'). בתחילת המילה נהגית כ"ז" כבאנגלית
Yy /igʁɛk/ i grec אִיגְרֵק י כעיצור במילה יָרַד. מופיעה לעיתים נדירות
Zz /zɛd/ zède זֶד ז
 • את האות האחרונה במלה אין מבטאים, מלבד את אותיות הניקוד והאותיות c, r, f, l (טיפ לזכירה: ליודעי אנגלית - חשבו תמיד על המלה Careful). כאשר מוסיפים את האות e בסוף מלה, כן מבטאים את העיצור האחרון. דוגמא: Petit (פְּטִי) - קטן, Petite (פְּטִיט) - קטנה.

הגייה

עריכה

צירופי אותיות נפוצים

עריכה
 • Il בסוף מילה ו-Ill באמצע מילה
  • aille - אַי
  • ail - אַי
  • eille - אֵיי
  • ouille - אוּי

(שימו לב ליוצאות דופן: ville, mille, tranquille ו- village, בהן האות L נשמעת כמו באנגלית)


 • on : מבטאים ON (עם פה עגול - בלי לבטא את ה N כמו שעושים באנגלית), כמו MACARON
 • eau ו- au : מבטאים כמו האות O רגיל
 • ai ו- ei: מבטאים כמו è בצרפתית (או כמו האותa במילה age באנגלית או כמו במילה תֶּבֶל בעברית)
	  דוגמאות: Laine   (צמר) , Neige (שלג)
 • an: מבטאים כמו במילה בנק בלי לבטא את האות "נ"

דוגמאות: Ange (מלאך) , Langue (לשון)

 • ou: מבטאים כמו "OO" במילה MOON באנגלית או כמו במילה "ריקוד"

אותיות שלא שומעים בסוף מילה

עריכה
 • C

אם לפני ה C יש אות ניקוד, היא תישמע כצליל K. למשל :

  • גיגית - bac
  • סלע - roc

אך אם לפניה יש עיצור, היא לא תישמע:

  • ספסל - banc
  • פארק - parc
 • D
  • חם - chaud
  • קרפיון - crapaud
 • P
  • מאוד/הרבה - beaucoup
  • מכה - coup
  • גביע - coupe
 • S
  • אבל - mais
  • מאוד - très
 • T
  • הכל - tout
 • X
  • אגוז - noix
  • צלב - croix
 • Z
  • אף - nez
  • מספיק - assez
 • R

אם לפני ה R יש את האות e , בדרך כלל לא מבטאים את ה- R, כמו במילה: Danser - לרקוד. אחרת, מבטאים את ה-R האחרון כמו בפועל: Grandir - לגדול או במילה: Air -אוויר או במילה: Erreur -שגיאה

סימנים

עריכה

בנוסף לאותיות אלו, בצרפתית יש שימוש בסימנים: à, è, ù (קו מוטה לימין) ו-é (קו מוטה לשמאל). à, è, ù הן תנועות חדות ו-é היא תנועת e אחורית. גם תג קטן בצורת כובע משפיע על האות: â, ê, î, ô, û. התג שמעל מסמל שבצרפתית קדומה כתבו את המילה עם s אחרי האות המסומנת. לדוגמא: à bientôt שמשמעו "להתראות בקרוב", ובו האות o מסומנת בסימן זה, פעם נכתב ובוטא כ-à bientost. יש מילים נוספות רבות עם תג הכובע כמו: דיילת, יער או בית חולים. לעתים אותה מילה קיימת באנגלית עם ה S. למשל

forêt (יער) ו-hôpital (בית חולים) שנכתבות באנגלית :forest ו hospital. לסימן זה קוראים accent circonflexe. 

במיספר מילים מצומצם נמצא שתי אותיות מחוברות: æ ( שנהגית כ é ) ו-œ ( שנהגית כ eu ) .

סימן נוסף הוא שתי נקודות מעל לאות ("דירסאיס" ובצרפתית :"tréma ") , כך: ä, ë, ï, ö, ü, ÿ . סימן נדיר יחסית זה מופיע לרוב באות ניקוד שמופיעה מיד לאחר אות ניקוד אחרת. הסימן אומר לנו ששתי האותיות נהגות באופן נפרד ( בניגוד למקרים כמו oi, ou, ui , eu וכו בהם שתי אותיות הניקוד נהגות כתנועה אחת ) . למשל: ישראל - Israël . אם לא היינו רושמים את שתי הנקודות, הצרפתים היו קוראים זאת : Isrél.


- אלף-בית הפרק הבא:
תוויות