צרפתית/כינויי השם

לצרפתית יש ששה סוגים שונים של כינויי שם: גוף ראשון, שני ושלישי ביחיד וגוף ראשון, שני ושלישי ברבים.

כינויי שם - Les pronoms sujet
עברית צרפתית הגייה נכונה
אני je ז'ה
אתה, את, אתם, אתן vous וו
אתה, את tu טיו
הוא il איל
היא elle אל
אנחנו nous נו
אנחנו (בסלנג) on און
הם* ils איל
הן* elles אל

*אם קבוצה של אנשים מורכבת גם מזכרים וגם מנקבות, משתמשים בצורת הזכר("ils"), אפילו עם רוב הנקבות; עם זאת, ברור שכאשר נתונה קבוצה של רק זכר אחד ואלף נשים, משתמשים בצורת הנקבה("elles") .

"Vous" לעומת "Tu" עריכה

חשוב להבחין בצרפתית בין המילה "Vous" לבין המילה "Tu".

המילה "Vous" בדרך כלל מקבילה בעברית למילה "אתם". למעט העובדה שהיא לא נושאת שום היכרות עם הרבים. משתמשים בה בעיקר כדי לדבר עם כמה חברים ביחד, וגם כאשר מדברים לדוגמה, על הממשלה (או כל ארגון אחר) כולה.

"Vous" יעילה גם כדי לפנות לאדם יחיד ולהראות לו כבוד, להיות מנומס או להיות ניטרלי. משתמשים בה כאשר מדברים על מישהו חשוב, מישהו שיותר מבוגר ממך, או מישהו שאינך לא מכיר. תופעה זו מוכרת בשם "Vouvoiement".

לעומת זאת, "Tu" היא צורת היחיד הלא רשמית של "Vous" (אתם), בצרפתית. היא משמשת בדרך כלל בקרה שבו פונים לחבר או בן משפחה, והיא גם משמשת לשיח בין ילדים, או כאשר פונים לילד. אם נעשה בה שימוש כאשר מדברים עם אדם זר, היא תסמן לאותו אדם חוסר שאתה מזלזל בו. תופעה זו מוכרת בשם "Tutoiement". ככל מנחה, השתמש ב"Tu" רק כאשר אתה יכול לפנות לאותו אדם בשמו הפרטי, אחרת, השתמש ב"Vous". ידוע שהעם הצרפתי רוצה שיפנו אליהם עם "Tu". בצרפתית המדוברת בקנדה, השימוש ב"Tu", שימושי בכל מקום, והוא יכול להיחשב להבדל תרבותי מזו של אירופה ואפריקה. ניתן להשתמש ב"Vous" בקנדה, אבל לא תהיה לא השפעה על הכבוד שלך.

ראו גם עריכה