התארים בצרפתית ובכל שפה אחרת, נועדו לתאר שמות עצם (או לתאר פעלים - ראו תארי הפועל), כלומר, כמו במשפט "המחברת הכחולה". וכמו בעברית (ולא באנגלית), התואר מוטה על-פי מין (זכר או נקבה) וכמות (יחיד או רבים), כמו בדוגמאות:

  • המסך השחור
  • המסכים השחורים
  • המקלדת השחורה
  • המקלדות השחורות

נתחיל לחלק לפי המין. "מסעדה" בצרפתית משמעותה restaurant () ממין זכר. "בית", כפי שנאמר בפרק הקודם, משמעותו maison ממין נקבה. כאשר ישנה תווית (מכל סוג שהיא) יבוא התואר בין התווית לשם העצם ולפעמים אחרי שם העצם, זה תלוי בתואר ובאופן השיחה (ולפעמים המקום שלהם קובע את המשמעות שלהם). בזכר/יחיד התואר יהיה כמו במקור, ובנקבה/יחידה נוסיף לתואר מוספית e. תואר grand () בצרפתית משמעותו "גדול".

  • מסעדה (זכר) גדולה = un grand restaurant   ()
  • בית (נקבה) גדול = une grande maison   ()

כאשר שם העצם ברבים, יש להטות את הפועל בהתאם (במקרה הזה ישנה גם הבחנה בין זכר/רבים לנקבה/רבות). לכן נוסיף s לתואר ולשם העצם (כדי להפוכם לרבים). כמו בדוגמה הבאה:

  • המסעדה הגדולה = le grand restaurant   ()
  • המסעדות הגדולות = les grands restaurants   ()


וברבים בנקבה (נקבה/רבות) תצורף המוספים es לתואר בלבד ולשם העצם תוסף e בלבד. כמו בדוגמה הבא:

  • הבית הגדול = la grande maison   ()
  • הבתים הגדולים = des grandes maisons   ()

[לחצו כאן לרשימת התארים]


הפרק הקודם:
תוויות
תארים הפרק הבא:
תארי הפועל