קלינגונית/תרגול/תרגול 1

אוצר מילים

עריכה
 • loDHom- ילד
 • be'Hom- ילדה
 • ghIch- אף
 • 'DIvI- ארגון, פדרציה
 • chap- חלק אחורי של יד
 • Hol - שפה
 • Qel- רופא
 • yan- חרב
 • DIr- עור
 • DuSaQ- בית ספר
 • 'De- מידע, אינפורמציה
 • tlhingan- קלינגון
 • gho- מעגל
 • paH- שמלה, לבוש נשי ארוך (gown)
 • HeS- פשע

תרגול

עריכה

1) בחר 12 מילים מהרשימה למעלה וקטלג אותם בדרך הבאה: מילה, פירוש, סוג ( לאיזה משפחה של שמות עצם היא שייכת, עצמים שיכולים לדבר, חלקי גוף או השאר), ריבוי בקלינגונית.
2) תרגם את המילים הבאות, ( בחלקן יש טעויות מכוונות, אז תקן אותם, לא פה):

 • yanmey
 • 'tlhinganDu
 • 'paHpu
 • 'DIrDu
 • DuSaQmey
 • 'ghopu
 • 'HeSDu