בחלק זה יצורף תרגולים לקורס. כל תרגול מצורף לשיעור על פי המספר שלו.