קלינגונית/תרגול/תרגול 3

אוצר מילים

עריכה
 • ej' - ו, ( and, &)
 • pagh- או ( or, אך גם אפס וכלום)

תרגול

עריכה

אנא תרגמו את המשפטים הבאים:

 • הרופא שלי.
 • הילדים שלהם/שלהן.
 • הבנות שלו.
 • בית הספר שלך.
 • החרב שלכן/שלכם.
 • הפשע שלך.
 • האף שלו.
 • אבא שלכם ואמא שלכם.
 • היער שלכם או האגם שלנו.