אוצר מילים עריכה

ו- och
אל, לא (מקביל ל-not באנגלית) inte
שוודיה Sverige
פה här
שָם där
עכשיו nu
היום idag
קצת lite
רק bara
הרבה mycket
שוודית svenska
אנגליה England
אנגלית engelska
מה נשמע? Hur står det till?
כסף pengar
או eller


שמות עצם (חלק 2) עריכה

באנגלית, בגרמנית ובצרפתית לדוגמה, צורת היידוע נבנית ע"י תווית יידוע (גם בעברית). צורת היידוע של המילה שולחן למשל תהיה כך:

השולחן, The table, Der Tisch, La table

וכך גם בהרבה שפות.


בשוודית, צורת היידוע נוצרת בהוספת סיומת לשם-העצם. הסיומות הן -(e)n למין המשותף, ו -(e)t למין הסתמי. ה-e מתבטלת כאשר שם-העצם מסתיים בתנועה.

דוגמאות:

שם-העצם בלתי-מיודע מיודע
ספר en bok boken
ילדה en flicka flickan
ילד en pojke pojken
שושנה en ros rosen
בית ett hus huset
שולחן ett bord bordet
עין ett öga ögat


  • כמו שניתן לראות, ה-e נופלת כאשר שם-העצם מסתיים בתנועה. אותו כלל חל על שמות-עצם ממין משותף שמסתיימים ב-r או ב-l (לא מוטעמים).

דוגמה:

  • en 'djungel - djungeln
  • en 'doktor - doktorn  • לכמה שמות-עצם שמסתיימים ב-er או ב-el (לא מוטעמים) נופלת ה-e הקודמת ל-r או ה-t.

דוגמה:

  • ett 'fönster - fönstret
  • ett 'kapitel - kapitlet (פירושו "פרק")  • כמה שמות-עצם מכפילים את העיצור האחרון כדי לשמור על ההיגוי הנכון.

דוגמה:

  • ett rum - rummet


הצורות המלאות יוצגו כאשר ניתקל בשם-עצם היוצא-מן-הכלל.

עוד שמות-עצם עריכה

בית ett hus
טלוויזיה en teve
אוכל (משותף) mat
מים (סתמי) vatten
מדינה ett land
עיר en stad
חנות en affär
תחנה en station
ראש ett huvud
זרוע en arm
רגל/עצם ett ben
מכונית en bil
סירה en båt
רכבת ett tåg
מטוס ett flygplan


כמה מילות יחס עריכה

על
ב- i
מ- från
של/על-ידי av
על/אודות om
ל- till
עם med


עוד פעלים עריכה

ללכת (to go)
לעשות/ליצור (בזמן הווה: gör) göra
לחיות/לגור bo
לשקר, ממוקם/נמצא ligga
ישנו/ישנם (there is/are) (זמן הווה) det finns
להפנות (to turn) svänga
להבין förstå

יצירת שאלות עריכה

בעברית, יצירת השאלות נעשית על-ידי הוספת "האם" בתחילת השאלה (למשל "האם אכלת?"). באנגלית, מוסיפים לעיתים do. בשוודית לא ניתן ליצור ככה שאלה. במקום, יש להפוך את סדר המילים (כמו באנגלית, Are you fine? במקום You are fine.). יש לעשות גם שימוש במילות השאלה בעת הצורך.


מילות שאלה עריכה

מי (יחיד) vem
מי (רבים) vilka
מה vad
איפה var
לאן vart
איך hur
איזה vilken/vilket
מאיפה varifrån
למה varför


דוגמאות:


מהיכן אתה? Varifrån är du?
איך קוראים לה? Vad heter hon?
מי אתה? Vem är du?
מי הם? Vilka är de?
איפה אתה גר? Var bor du?
לאיזה כיוון אתה הולך? Vart går du?
באיזו מדינה אתה חי? Vilket land bor ni i?
באיזו עיר אתה גר? Vilken stad bor ni i?
אתה קונה את הכדור? Köper du bollen?


הפרק הקודם:
שיעור 1
שיעור 2
תרגילים
הפרק הבא:
שיעור 3