אוצר מילים עריכה

הייתי רוצה... Jag skulle vilja...
ימין höger
שמאל vänster
ישר קדימה rakt fram
צפון norr
דרום söder
מזרח öster
מערב väster
הרבה flera
הרבה (פירוש נוסף) många
זה (משותף) den här/denna
זה (סתמי) det här/detta
אלה/אלו de här/dessa
ההוא (משותף) den där
ההוא (סתמי) det där
ההם de där


יש לציין כי צורת היידוע של שם-העצם תבוא אחרי den här / de där וכו'. וצורת האי-יידוע (של התווית המסתמת) תבוא אחרי denna/detta ו-dessa.


מספרים 10-100 עריכה

11 elva
12 tolv
13 tretton
14 fjorton
15 femton
16 sexton
17 sjutton
18 arton
19 nitton
20 tjugo
21 tjugoett
22 (וכו') tjugotvå
30 trettio
31 (וכו') trettioett
40 fyrtio
50 femtio
60 sextio
70 sjuttio
80 åttio
90 nittio
100 hundra


שמות-עצם (חלק 3) עריכה

רבים לא-מיודע עריכה

צורת הריבוי של שמות-העצם בשוודית היא לא קלה כמו באנגלית, כאשר מוסיפים רק s. שמות-העצם בשוודית דומים יותר לשמות-העצם בגרמנית. יש להוסיף סיומת מתאימה לכל שם-עצם. במקרים מסויימים, תוכל רק להיסתכל על שם-העצם ולדעת איזו סיומת מתאימה לו. אך במקרים האחרים, תצטרך לזכור את הסיומת של כל שם-עצם.

והנה הסיומות:

מין משותף:

 • לכמעט כל שמות-העצם ממין משותף המסתיימים באות a (ולפעמים גם באותיות אחרות) נוספת הסיומת -or.
 • en flicka - flera flickor
 • en gata - flera gator (=רחוב)
 • en ros - flera rosor (=שושנה)


 • רוב שמות-העצם ממין משותף שלא מסתיימים ב-a מקבלים את הסיומת -ar.
 • en pojke - flera pojkar
 • en dag - flera dagar (=יום)


 • בהחלט הרבה שמות-עצם משותפים (כלומר ממין משותף) מקבלים את הסיומת -er.
 • en rad - flera rader (=שורה)
 • en doktor - flera doktorer (=דוקטור)


 • וישנם גם שמות-עצם משותפים חריגים, שהתנועה שלהם משתנה (כלומר: a הופך ל-o, ä הופך ל-ä, ö הופך ל-å). לחלקם רק נוספת האות r.


 • en bok - flera böcker
 • en stad - flera städer
 • en sko - flera skor (=נעל)
 • en man - flera män


מין סתמי:

הריבוי במין הסתמי הרבה יותר קל מהמין המשותף.

 • לכמעט כל שמות-העצם הסתמיים המסתיימים בתנועה נוספת האות n.


 • ett äpple - flera äpplen (=תפוח)


 • כמעט כל שמות-העצם הסתמיים שמסתיימים בעיצור לא מוסיפים כלום (חוץ משמות-עצם המסתיימים ב -um.


 • ett fönster - flera fönster
 • ett träd - flera träd


 • לכמה מהסתמיים נוספת האות r.


 • ett fängelse - flera fängelser (=בית-סוהר)


 • שמות-העצם הסתמיים שמסתיימים ב-um מחליפים את ה-um ב a.


 • ett faktum - flera fakta (=עובדה)


 • שני שמות-עצם סתמיים חריגים, אך נפוצים:


 • ett öga - flera ögon (=עין)
 • ett öra - flera öron (=אוזן)


רבים מיודע עריכה

ובכן, עד כאן היה הרבים הלא-מיודע. כעת נעבור לרבים המיודע. פשוט על-ידי הוספת סיומת, כמובן!


 • לכל שמות-העצם נוספת הסיומת -na פרט לאלו שלא נוספת להם סיומת רבים לא-מיודע. הם מקבלים -en (יש כמה חריגות כאן...).


דוגמה:

יחיד לא-מיודע יחיד מיודע רבים לא-מיודע רבים מיודע
en flicka flickan flickor flickorna
en pojke pojken pojkar pojkarna
en sak saken saker sakerna
ett barn barnet barn barnen
(חריג) ett öga ögat ögon ögonen
ett äpple äpplet äpplen äpplena
ett rum rummet rum rummenשמות-עצם נוספים עריכה

מסעדה en restaurang -er
חשבון (לא במובן של מתמטיקה) en nota -or
משקה en dryck -er
ארוחת-בוקר en frukost -er
ארוחת-צהריים en lunch -er
ארוחת-ערב en middag -ar
מכנסיים (רבים) byxor
חולצה en skjorta -or
סוודר en tröja -or
יד en hand -er
רגל en fot -ter
מטבע ett mynt
כרטיס en biljett -er
רכבת-תחתית en tunnelbana -or
אוטובוס en buss -arתארים עריכה

כמו בגרמנית ובצרפתית, הטיית התארים תלויה במין (סתמי או משותף) ובכמות (יחיד או רבים) של שם-העצם שאותו הם מתארים. וכמו בגרמנית, יש נטייה חלשה ונטייה חזקה.


נטייה חלשה:


stor (=גדול) יחיד רבים
משותף Den här stora bollen De här stora bollarna
סתמי Det här stora huset De här stora husen


מאוד פשוט! צריך רק להוסיף a לתואר ולהגות אותה עם הטעם על ההברה שלפני ה-a. זכור שיש לעשות שימוש בכינוי-השם den / det / de אם אתה רוצה להפוך את שם-העצם (שהתואר מתאר אותו) למיודע.

הילד הגדול = Den stora pojken (ולא רק stora pojken)
הבית הגדול = Det stora huset (ולא רק stora huset)
נטייה חזקה:


stor (=גדול) יחיד רבים
משותף en stor boll två stora bollar
סתמי ett stort hus två stora hus


אכן, לא כל-כך קשה. יש להוסיף t לכל שם-עצם סתמי ביחיד ו a לכל שמות-העצם ברבים.


 • תארים שמסתיימים ב-d או dd מחליפים את האותיות האלו ב-tt בצורה הסתמית, ו-n לא מודגשת מתחלפת ב-t.


 • en röd boll - ett rött hus (röd=אדום)
 • en liten boll - ett litet hus


 • תארים שמסתיימים ב-ad מוסיפים e במקום a.


 • en intresserad kvinna - den intresserade kvinnan - två intresserade kvinnor (intresserad=מעניין)


 • התואר bra (=טוב) אינו משתנה.


 • en bra bok - ett bra hus


כמה תארים עריכה

גדול stor
קטן liten
יפה vacker
נחמד trevlig
מכוער ful
טוב-לב snäll
אדום röd
צהוב gul
כחול blå
ירוק grön
ורוד (אינו משתנה) rosa
לבן vit
שחור svart
נקי ren
מלוכלך smutsig
הפרק הקודם:
שיעור 2
שיעור 3
תרגילים
הפרק הבא:
שיעור 4