שיחה:אסמבלי x86/פקודות/פקודות נוספות

LEA לוקח את כתובת הזכרון של המקור ומעביר אותה בצורה מספרית ליעד.

דוגמא:

LEA ax,bx

בהינתן כתובתו של BX היא 1000 אז הערך שימצא בתוך AX הינו 1000.

דוגמא נוספת: LEA AX, [BX+1000] בהינתן כתובתו של BX היא 1000 אז הערך שימצא בתוך AX הינו 2000.

חזרה לדף "אסמבלי x86/פקודות/פקודות נוספות".