אסמבלי x86/פקודות/פקודות נוספות


אסמבלי x86PUSH AX PUSHFעריכה

שיטה זו דוחפת למחסנית את תוכן אוגר הדגלים.

POP OPעריכה

שיטה זו נותנת הוראת שליפה מהמחסנית.