שיחה:מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה ריבועית

הוספת נושא
שיחות פעילות

ציר סימטריהעריכה

כיצד מוצאים את ציר הסימטריה? במשוואה הריבועית

ציר הסימטריה הכוונה ברב המקרים אל פונקציה אנכית שעוברת דרך נקודת מינמום או מקסימום של הפרבולה.
מצא את שיעור X של קודקוד הפרבולה נזרת או נוסחא:   ולאחר מכן את Y.
צור משוואת ישר באמצעות הנוסחא y-y=m(x-x)
שיפוע - ישרים מאונכים זה לזה מכפלת שיפועיהם היא 1- (ולכן שיפוע האנך לישר y = ax+b הוא  ).

יש גם נוסחא (חומר של כיתות נראה יב במרחב): ציר סימטריות אנכי::  אם תביא תרגיל יהיה לי קל יותר להיזכר... --Tslil - שיחה 09:36, 26 בפברואר 2012 (IST)

חזרה לדף "מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה ריבועית".