שיחה:תורת הבקרה/התמרת לפלס

איפה שכתוב "משפט הערך ההתחלתי" הנוסחה זהה לחלוטין לנוסחה של "משפט הערך הסופי" - האם אין טעות? סליחה טעות, אין בעיה בנוסחה, לא ראיתי טוב.

חזרה לדף "תורת הבקרה/התמרת לפלס".