הערות בשפה אנושית (לרוב אנגלית) בקוד, יכולות להפכו לברור יותר עבור קוראים.

הערות מרובות שורה

עריכה

בשפת C אפשר לכתוב הערות כלשהן בין רצפי-התווים /* לבין */. לדוגמה:

/* This is a comment. */

 כל מה שנמצא בין רצפי התווים הנ"ל, אינו משפיע על התוכנית המתקבלת מהקוד.

הערות בסגנון זה יכולות להכיל יותר משורה יחידה:

/* This is a comment, but
it is not limited to a single line. It spans
multiple lines. */

הערות חד-שורה

עריכה

אפשר גם להשתמש בהערות חד-שורה. הערות אלה, המוגבלות כל אחת לשורה יחידה, מתחילות בתווים //, ונמשכות עד סוף השורה:

// This is a new-style single line comment.


 

שימו לב:

מהדרים ישנים מאד עשויים לא לתמוך בסגנון זה, ולסמן את השורה כשגיאה.

השימוש בהערות

עריכה

משתמשים בהערות כדי להבהיר את משמעותם של קטעי קוד שונים, או איך להשתמש בהם. בספר זה לעתים נשתמש בהערות בתוך קטע הקוד כדי להסביר נקודות חדשות לגבי השפה. לדוגמה, בתוכנית שלום עולם! היינו יכולים להוסיף הערה בקוד, המסבירה היכן התוכנית מתחילה לרוץ:

#include <stdio.h>
 
/* The program starts running here. */
int main()
{
    printf("Hello World\n");
    
    return 0;
}


הפרק הקודם:
שלום עולם
הערות
תרגילים
הפרק הבא:
משתנים