שפת C/הערות/תרגילים

שלום עולם! מותאם אישית עריכה

דרגת קושי: ☆ ☆ ☆ ★


הוסף הערה בתוכנית שלום עולם! המציינת את השורה המדפיסה למסך.


הפתרון
#include <stdio.h>


int main()
{
    /* This line prints to the screen "Hello world". */
    printf("Hello world\n");
    
    return 0;
}