שפת C/מצביעים/תרגילים

פונקציה "המחזירה" מספר ערכים עריכה

כתוב פונקציה sum_and_difference, המקבלת שני מצביעים לשלמים. לאחר הקריאה לפונקציה, יצביע המשתנה הראשון על סכום השלמים, והשני על הפרשם. לדוגמה:

int a = 7, b = 3;

sum_and_difference(&a, &b);

לאחר הקריאה, יכיל a את הערך 10, ו-b את הערך 4.


פתרון
void sum_and_difference(int *pa, int *pb)
{
  int sum = *pa + *pb;
  int diff = *pa - *pb;
  
  *pa = sum;
  *pb = diff;
}