שפת C/פלט וקלט/תרגילים

קליטת והדפסת גיל משתמש

עריכה

דרגת קושי: ☆ ☆ ★ ★

כתוב תכנית שתבקש מהמשתמש את גילו, תשמור את הקלט במשתנה, ותדפיס הודעת אישור הכוללת את גילו.

ראשית, על התוכנית להדפיס את ההודעה הבאה:

Please enter your age:

לאחר שיקליד המשתמש את גילו, על המסך להראות דומה לכך:

Please enter your age: 23

כעת תדפיס התוכנית הודעת אישור לגיל:

You are 23 years old.
הפתרון
#include <stdio.h>

int main()
{
	unsigned int age;

	printf ("please enter your age: ");

	scanf ("%d", &age);
	
	printf ("You are %d years old.\n", age);
	
	return 0;
}


קליטת והדפסת שם וגיל משתמש בשני שלבי קלט

עריכה

דרגת קושי: ☆ ☆ ★ ★


כתוב תכנית שתבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

  • תבקש מהמשתמש את האות הראשונה של שמו, ותשמור את הקלט במשתנה
  • תבקש מהמשתמש את גילו, ותשמור את הקלט במשתנה
  • תדפיס הודעת אישור הכוללת את שמו ואת גילו של המשתמש

ראשית, על התוכנית להדפיס את ההודעה הבאה:

Please enter the first letter of your name:

לאחר שיקליד המשתמש את האות הראשונה של שמו, על המסך להראות דומה לכך:

Please enter the first letter of your name: H

כעת, על התוכנית להדפיס את ההודעה הבאה:

Please enter your age:

לאחר שיקליד המשתמש את גילו, על המסך להראות דומה לכך:

Please enter the first letter of your name: H
Please enter your age: 23

כעת תדפיס התוכנית הודעת אישור לשם ולגיל:

Your name begins with H and you are 23 years old.


הפתרון
#include <stdio.h>
int main()
{
	char name; 
	int age;
	printf("please enter the first letter of your name: ");
	scanf("%c", &name);
	printf("please enter your age: ");
	scanf("%d", &age);
	printf("your name begins with %c and you are %d years old\n", name, age);
	return 0;
}


קליטת והדפסת שם וגיל משתמש בשלב קלט אחד

עריכה

דרגת קושי: ☆ ☆ ★ ★


כתוב תכנית שתבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

  • תבקש מהמשתמש את האות הראשונה של שמו ואת גילו, ותשמור את הקלטים במשתנים
  • תדפיס הודעת אישור הכוללת את האות הראשונה של שמו ואת גילו של המשתמש

ראשית, על התוכנית להדפיס את ההודעה הבאה:

Please enter your first letter of your name and your age:

לאחר שיקליד המשתמש את שמו, על המסך להראות דומה לכך:

Please enter your first letter of your name and your age: H 23

כעת תדפיס התוכנית הודעת אישור לשם ולגיל:

Your name begins with H and you are 23 years old.


 

שימו לב:

השתמש בפקודת printf אחת עבור בקשת הנתונים מהמשתמש, ופקודת scanf יחידה עבור קליטת הנתונים מהמשתמש בתרגיל זה (סה"כ יש להשתמש בשתי פקודות printf ופקודת scanf אחת).


הפתרון
#include <stdio.h>

int main()
{
	int age;
	char letter;
	printf ("please enter the first letter of your name, and your age: ");
	scanf("%c %d", &letter, &age);
	printf("your name begins with %c and you are %d years old\n", letter, age);
	return 0;
}