תבנית:למחוק

Edit-delete-2.svg דף זה מועמד למחיקה מהירה.
תבנית זו נועדה לבקש מחיקה של דפים המתאימים למחיקה מהירה לפי מדיניות המחיקה.

רצוי להימנע משימוש בתבנית בדפי הבל חדשים. במקרים אלו ניתן לגשת לדף הבקשות ממפעילי המערכת.

דוגמאות להוספת הסברעריכה

{{למחוק|לא נחוץ.}}

Edit-delete-2.svg דף זה מועמד למחיקה מהירה. הסיבה: לא נחוץ.
תבנית זו נועדה לבקש מחיקה של דפים המתאימים למחיקה מהירה לפי מדיניות המחיקה.{{למחוק|דף הבל ישן.}}

Edit-delete-2.svg דף זה מועמד למחיקה מהירה. הסיבה: דף הבל ישן.
תבנית זו נועדה לבקש מחיקה של דפים המתאימים למחיקה מהירה לפי מדיניות המחיקה.{{למחוק|דף כפול שאוחד.}}

Edit-delete-2.svg דף זה מועמד למחיקה מהירה. הסיבה: דף כפול שאוחד.
תבנית זו נועדה לבקש מחיקה של דפים המתאימים למחיקה מהירה לפי מדיניות המחיקה.{{למחוק|נכתב [[דף חלופי]].}}

Edit-delete-2.svg דף זה מועמד למחיקה מהירה. הסיבה: נכתב דף חלופי.
תבנית זו נועדה לבקש מחיקה של דפים המתאימים למחיקה מהירה לפי מדיניות המחיקה.