תבנית זו נועדה להצבה בדפי שיחה של משתמשים שיצרו ערך שאינו מתאים לוויקיספר, אך בכל זאת רוב הסיכויים שכוונתם הייתה לתרום. אם המשתמש ביצע ניסוי יצירת דף (למשל דף עם התוכן "לרחרע"), יש להשתמש בתבנית {{נמחק ניסויים}}.

דוגמאות לשימוש בתבנית עריכה

קוד ויקי תוצאה
{{נמחק}}
תודה על תרומתך לוויקיספר. עם זאת, מחקנו את הדף שכתבת, כיוון שאינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ספרים בוויקיספר בשל נושאו, תוכנו או ניסוחו, או בשל היות הספר שכתבת קצר מדי. אם לדעתך הספר שכתבת ראוי ובכוונתך לשפרו, ניתן לפנות לדף הבקשות ממפעילי המערכת כדי לשחזר את הספר.
מומלץ לעבור על דפי העזרה שלנו כדי להכיר טוב יותר את הסגנון המקובל של ויקיספר. כדאי גם לקרוא מספר ספרים קיימים כדי לראות דוגמאות לסגנון כתיבה המקובל בוויקיספר. בנוסף, ניתן לפנות למשתמשים ותיקים שישמחו לעזור לך.

בברכה,

{{נמחק|ניתוח יצירות ספרותיות/דבורה בארון/שפרה - 2}}
תודה על תרומתך לוויקיספר. עם זאת, מחקנו את הדף ניתוח יצירות ספרותיות/דבורה בארון/שפרה - 2 שכתבת, כיוון שאינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ספרים בוויקיספר בשל נושאו, תוכנו או ניסוחו, או בשל היות הספר שכתבת קצר מדי. אם לדעתך הספר שכתבת ראוי ובכוונתך לשפרו, ניתן לפנות לדף הבקשות ממפעילי המערכת כדי לשחזר את הספר.
מומלץ לעבור על דפי העזרה שלנו כדי להכיר טוב יותר את הסגנון המקובל של ויקיספר. כדאי גם לקרוא מספר ספרים קיימים כדי לראות דוגמאות לסגנון כתיבה המקובל בוויקיספר. בנוסף, ניתן לפנות למשתמשים ותיקים שישמחו לעזור לך.

בברכה,

{{נמחק|ניתוח יצירות ספרותיות/דבורה בארון/שפרה - 2|ללא=כן}}
תודה על תרומתך לוויקיספר. עם זאת, מחקנו את הדף ניתוח יצירות ספרותיות/דבורה בארון/שפרה - 2 שכתבת, כיוון שאינו עומד בסטנדרטים של כתיבת ספרים בוויקיספר בשל נושאו, תוכנו או ניסוחו, או בשל היות הספר שכתבת קצר מדי. אם לדעתך הספר שכתבת ראוי ובכוונתך לשפרו, ניתן לפנות לדף הבקשות ממפעילי המערכת כדי לשחזר את הספר.
מומלץ לעבור על דפי העזרה שלנו כדי להכיר טוב יותר את הסגנון המקובל של ויקיספר. כדאי גם לקרוא מספר ספרים קיימים כדי לראות דוגמאות לסגנון כתיבה המקובל בוויקיספר. בנוסף, ניתן לפנות למשתמשים ותיקים שישמחו לעזור לך.