תבנית זו משמשת לתצוגה הממשית של תבנית:פרקים מוגבל. אין צורך להשתמש בה ישירות.