תבנית זו מעט מיושנת, יש ליצור תבנית לכל ספר על בסיס תבנית:שפת C עם התאמות לשם הספר ולכל הפרקים, ולאחר מכן להכלילה עם הפרמטר "מוגבל=כן".

הערה: תבנית זו מיועדת לשימוש בתחתית של עמודים פנימיים בספר. בעמוד הראשי יש לשים תבנית:תוכן עניינים.


הפרק הקודם:
{{{הפרק הקודם}}}
{{{הפרק הנוכחי}}}
תרגילים
הפרק הבא:
{{{הפרק הבא}}}