תורת הבקרה/אלגברה של בלוקים

מעבר ממשוב כללי למשוב יחידה

עריכה
 
איור 1: מערכת עם משוב כללי H.
 
איור 2: מערכת משוב יחידה.

ניתן להמיר כל מערכת משוב למערכת משוב יחידה באמצעות הקשר:

 

פתרון השיוויון האחרון עבור   נותן: