תורת הבקרה/בקירות וצפיות

בקירות עריכה

הגדרה: בקירות מוחלטת

מערכת נקראת בקירה לחלוטין (Completely Controllable) אם קיים וקטור   (כניסה) כלשהו אשר יעביר את מצב המערכת מכל וקטור   (תנאי התחלה) כלשהו לכל וקטור   (תנאי סיום) כלשהו.


הגדרה: בקירות של הפלט

מערכת נקראת בקירה בפלט (Output Controllable) אם האמור לעיל מתקיים עבור  .

(להשלים)