תורת הבקרה/דף נוסחאות

תאור מערכת דינמית במרחב המצב

עריכה
 
 
 

פתרון כללי למשוואות המצב עבור מערכת LTI

עריכה