תורת הבקרה/דף נוסחאות

תאור מערכת דינמית במרחב המצב עריכה

 
 
 

פתרון כללי למשוואות המצב עבור מערכת LTI עריכה