תורת הבקרה/סוג של מערכת

סוג מערכת - המערכת היא מסוג אם היא יכולה לעקוב אחרי כניסה פולינומיאלית בעלת חזקה בשגיאה סופית קבועה שאינה אפס.


הערה - במערכת עם משוב יחידה שלילי, סוג המערכת הוא מספר הקטבים בראשית שיש לפונקציית התמסורת של החוג הפתוח: