תורת הבקרה/פתרון משוואת המצב עבור מערכת קבועה בזמן

משוואת המצב -

היא מד"ר מסדר ראשון, אלא שהמשתנים הם וקטורים והמקדמים הם מטריצה.

מכאן והלאה, אם לא צוין אחרת, x הוא וקטור מסדר n.

כניסה אפס עריכה

נפתור באמצעות הפרדת משתנים:

 

במקום קבוע מעריכי C נציב קבוע כפלי, שהוא למעשה תנאי ההתחלה:

 

המטריצה   נקראת מטריצת מצב-מעבר (state-transition matrix), ונדון עליה בהמשך. כמו כן, הביטוי   הוא הפיתרון ההומוגני של המשוואה שנפגוש בהמשך:


 

כדאי לדעת:

במטלאב: את אקספוננט המטריצה A יש לחשב באמצעות הפונקציה expm, ולא באמצעות exp הרגיל, אשר מחשב איבר-איבר.

כניסה שונה מאפס עריכה

במקרה זה לא ניתן לבצע הפרדת משתנים. הטריק הוא להכפיל ב-  ואז נקבל נגזרת של מכפלה:

 

נבצע אינטגרציה על הביטוי האחרון מהזמן ההתחלתי t0 ועד לזמן הנוכחי t, ונקבל:

    הוא משתנה דמה!
 

באופן דומה, עבור משוואת הפלט נקבל:

 

זהו הפתרון הכללי של משוואת מצב LTI עם כניסה שונה מאפס.

מטריצת המעבר עריכה

מטריצת המעבר קיבלה את שמה בעקבות הקישור שהיא ממלאת:

 

כלומר, מקשרת בין וקטורי המצב בין שני זמנים כלשהם.

מטריצת המעבר מוגדרת:

 

תכונות מטריצת המעבר עריכה

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5. הערכים העצמיים של A הם קטבי המערכת.
  6. טרנספורמציה לינארית של משתני המצב לא תשנה את הקטבים.

חישוב מטריצת המעבר עריכה

באמצעות טור טיילור עריכה

 

מטלאב:

expm(A);


באמצעות התמרת לפלס עריכה

 

נבצע התמרה הפוכה, חזרה למישור הזמן:

 

כך שבזמן אפס:

 

כלומר מטריצת המעבר היא:

 

דוגמאות עריכה

(להשלים)

טרנספורמציה לינארית של משתני המצב עריכה

כזכור, מערכת משתני המצב מוגדרת כך:

 

נגדיר וקטור מצב חדש באמצעות מטרית המעבר Q:

 

כאשר Q מן הסתם הפיכה, כלומר:  , ואז:

 

אם נציב ביטויים אלו למערכת משתני המצב, נקבל:

 

נגדיר את הביטויים:

 

ואז:

 

טרנספורמציה קנונית: לכסון משוואת המצב עריכה

נסמן   הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים המתאימים להם, של המטריצה A, ונניח בפיתוח זה כי הם שונים זה מזה, כלומר:

 

נגדיר:

 

כך ש:

 

ו-V היא מטריצת הוקטורים העצמיים, כך ש:

 

ו-Λ היא מטריצה אלכסונית של הערכים העצמיים:

 

נבצע את המכפלה AV לשם הבהרה:

 

ולכן:

 

כך שמתקבל:

 

מטריצת מעבר עריכה

   
 

לשם המשך הפיתוח, נשתמש בקשר הבא:

 

כך שמתקיים:

 
 

לסיכום:

 

ערכים עצמיים מריבוי r עריכה

(להשלים)