תורת הבקרה/תכנון רשת תיקון בעזרת Root Locus


שיטת חוצה הזוית (Angle bisector) עריכה

 

דרוש לתכנן בקר קידום/פיגור פאזה מהצורה

 

על מנת להביא את הקטבים הדומיננטיים של המערכת ל- , ודרוש שהיחס   יהיה מינימלי. נגדיר:

 

לשם הדוגמה נניח כי מדובר ברשת קידום פאזה (כלומר: האפס קרוב יותר לראשית). משיקולי גיאומטריה ניתן לקבל את הקשרים הבאים:

  1.  
  2.  
  3.  

כאשר:

 

שיטת Kv עריכה

בהינתן דרישה על ערכו של Kv, מתקבל:

 

נסמן:

 

ואז: