תנ"ך/בתי ספר כללים/חומר הלימוד בתנ"ך לכיתות ח'

סוגה פרקים
סיפור

קריאה מודרכת : שמות פרק ט"ז,שמות פרק י"ז, שמות פרק י"ט, במדבר פרק י"ג, במדבר פרק י"ד פסוקים 1-38, יהושע פרק ב', יהושע פרק ו', יהושע פרק ט', שופטים פרק ו', שופטים פרק ז', שופטים פרק ח', שופטים פרק י"א, שופטים פרק י"ב, שופטים פרק י"ג, שופטים פרק י"ד, שופטים פרק י"ד, שופטים פרק ט"ו, שופטים פרק ט"ז

חוק' שמות פרק כ' פסוקים 1-18, שמות פרק כ"ג פסוקים 9-6, ויקרא פרק י"ט פסוקים 1-4, 9-18
מזמורים תהילים פרק קי"ד, תהלים פרק קל"ו, שמות פרק ט"ו פסוקים 11-1, שופטים פרק ה'
נבואה עמוס פרק א' פסוקים 5-1, עמוס פרק ב' פסוקים 16-6, עמוס פרק ג' פסוקים 8-1, עמוס פרק ה' פסוקים 25-18, עמוס פרק ו' פסוקים 7-1, עמוס פרק ט' פסוקים 15-7

על פי סדר הלימוד :

נושא פרקים הערות
התמצאות בתנ"ך -
 • מבנה התנ"ך
שיעבוד בני ישראל במצריים , לידתו והצלתו של משה
 • הסיבות לירידת משפחת יעקב למצריים.
 • תנאי חייהם של בני ישראל במצריים ויחס השלטון כלפיהם.
 • השינוי ההדרגתי שחל במצבם של בני ישראל לאחר מות פרעה.
 • הוכחות להשגחה ה'
מינויו של משה למנהיג
 • התכונות הנדרשות ממנהיג.
 • דמותו של משה כמנהיג.
יציאת מצריים ושירת הים
 • פרקים ז'-י"א, י"ב :
  • מכות מצרים – התלמיד יצטרך להכיר את 10 המכות ע"פ הרצף.
  • רצף סיפורי
  • ביטויים נבחרים.
 • שמות י"ג,י"ד :
  • כוחו של ה' ובמשה עבדו.
  • גדולת ה' בשירת הים.
מעמד הר סיני ומתן עשרת הדברות
 • התחייבויות ה' וישראל ומשמעותם.
 • עשרת ציוויי היסוד (הדברות).
 • הפן המוסרי בעשרת הדברות.
פרשת חטא העגל

שמות פרק ל"א פסוק 18 - שמות פרק ל"ב

הסיבות לחטא העגל.
חוק לישראל שמות פרק כ"ג פסוקים 9-6, ויקרא פרק י"ט פסוקים 1-4, 9-18
 • מושגים הקשורים במערכת המשפט ושמירת הצדק (צדק, משפט, הטיית דין, שוחד,מרמה, הגינות, יושר,)
 • חוקי הרווחה שהונהגו בעם.
פרשת המרגלים במדבר פרק י"ג, במדבר פרק י"ד פסוקים 1-38 סיפור המרגלים ( חטאם, חטא העם, העונש, ההחמצה).
מות משה דברים פרק ל"ד * את סיפור תעלומת מותו וקבורתו של משה.
 • סיכום כיצד משה היה מנהיג.
כיבוש הארץ וההתנחלות יהושע פרק א', יהושע פרק ב', יהושע פרק ו', יהושע פרק ט'
 • דמותו של יהושוע.
 • קווי הדמיון בדמותו של יהושע לדמותו של משה. (אמונה בה', אומץ, חכמה, נאמנות).
 • תפקידו המרכזי של יהודע - כיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים
תקופת השופטים דמות - פרק

גדעון : שופטים פרק ו'
דבורה וברק : שופטים פרק ה', שופטים פרק ד'
אהוד בן גרא  :שופטים פרק ג' פסוקים 31-7

 • המחזוריות בספר שופטים: חטא- עונש-זעקה-מושיע.
 • דמויות השופטים.
 • ניתוח דמויות של השופטים.
 • המלחמות באותה תקופה.

קישורים חיצונים עריכה