תנ"ך/בתי ספר כללים/חומר הלימוד בתנ"ך לכיתות ח'/שמות פרק ב'

משה נולד לתוך מציאות קשה מאוד; גורלם של הבנים היולדים היה מוות.אמו של משה, בצעד של ייאוש מכינה תיבה ומניחה אותה על שפת היאור. בת פרעה, רואה את התינוק שנמצא על שפת הים, רחמה עליו ולקחה אותו עבורה. אמו של משה מניקה את בן עבור בת פרעה, עד אשר נגמל ולאחר מכן מוסרת אותו לבת פרעה. משה גדל בבית ארמון המלך.

משה – כי משו (הוציאו) אותו מהמים.

דמותו של משה

עריכה

משה הבוגר מוצג לפנינו בשלושה אירועים שונים :

  1. משה יוצא אל אחיו, רואה איש מצרי מכה איש עברי – משה הורג את המצרי וטומן אותו בחול.
  2. משה רואה שני עברים ניצים (רבים) – משה פונה אל הרעש ושואל "למה תכה רעך?". הרשע פונה אל משה ואומר : "מי שמך על שר ושופט".
  3. משה גר – משה מגיע למדין שם הוא רואה רועים שמגרשים בנות אחרי שמלאו דלי מים ורהיטים (כלי להשקיית צאן). הוא מציל את הבנות ומשקה עבורן את הצאן.

מתוך שלושת האירועים אנו לומדים שהתכונה הבולטת ביותר אצל משה היא רדיפת צדק. למרות שהיה דר לבדו בארץ זרה, הוא נלחם למען בנות זרות כאשר היה חוסר צדק. תכונה זו של משה מבליטה את היופי של הגיבור הכי חשוב בתולדות העם היהודי.

רמז מקדם

עריכה

וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים, אֶת-נַאֲקָתָם; וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת-בְּרִיתוֹ, אֶת-אַבְרָהָם אֶת-יִצְחָק וְאֶת-יַעֲקֹב. וַיַּרְא אֱלֹהִים, אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַיֵּדַע, אֱלֹהִים.

  • וישמע – ה' שומע את בנ"י
  • ויזכור – ה' זוכר את הברית בה מובטחת ישראל.
  • וירא – ה' רואה את סבל העם
  • וידע – ה' מתקרב לעם

כלומר, בנ"י יחזרו לישר למעבדות לחירות.


הפרק הקודם:
שמות פרק א'
שמות פרק ב'
תרגילים
הפרק הבא:
שמות פרק ג'