תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/מבנה בחינת בגרות עבור 2 יחידות תנ"ך

משך הבחינה: שעתיים וחצי.

חומר עזר מותר בשימוש: תנ"ך שלם בלי פירושים.

מבנה השאלון :

פרק נושא ניקוד
פרק ראשון אנסין - קטע שלא נלמד 4X3=12
פרק שני נושא הגג "מלכים ונביאים" 16X2=32
פרק שלישי נושא החובה "עלילות בראשית 14X1=14
פרק רביעי נושאי החתך - לבחירה 3/5 (יש לציין את שלושת הנושאים הנבחרים):
  1. חורבן גלות וגאולה
  2. חוק וחברה במקרא – מאפיינים, ערכים ודילמות
  3. אדם וגורלו בספרות החכמה
  4. חיי הפרט והכלל בראי השירה
  5. המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה

הערות עריכה

  • פרק האנסין - מומלץ להשאיר לסוף.
  • נושא גג : מלכים ונביאים (משלמה עד צדקיהו) – פרקי ירמיה הם הפרקים הטובים ביותר ללמידה. בדרך כלל, לאחר המיקוד נשארים בין 3-5 פרקים. במבחן הבגרות מופיעה בדרך זו או אחרת לפחות שאלה אחת בנושא ששווה 14 נקודות. במילים אחרות, 5 פרקים ללמידה ששווים 14 נקודות.